Vol 6, No 4 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.37149/jimdp.v6i4

Table of Contents

Articles

Putri Permatasari, Joko Winarno, Sapja Anantanyu, Agung Wibowo, Suwarto Suwarto, Suryono Suryono
113 - 124
Yuyun Yuliana, Muhammad Aswar Limi, Agustono Slamet
125 - 131
Alpha Madeira Mandamdari, Djeimy Kusnaman, Adwi Herry Koesoema Elyanto
132 - 138